Notice & Take down

Naam *

Adres *

Telefoonnummer *

E-mail adres *

Inbreukmakende content

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende informatie en bestanden nodig:

Exacte URL van de desbetreffende content

Naam van rechthebbende

Motivering en reden van uw verzoek

Datum constatering

Toevoegen bestand voor bewijs

Toevoegen bewijs indien u gerechtigd bent om als derde partij op te treden voor de rechthebbende

Bij het versturen van dit formulier naar MADPAC verklaart u:

Na het versturen van uw verzoek ontvangt u een bevestiging.

Binnen vijf werkdagen beoordeelt MADPAC de gegrondheid van de klacht.

Indien wij van mening zijn dat de klacht niet plausibel of onterecht is, zullen wij u van deze beslissing en onze motieven op de hoogte brengen.

Indien uw klacht gegrond is, zal MADPAC het materiaal en/of de publicatie direct verwijderen. Tenzij de rechthebbende ons toestemming verleend om de publicatie te handhaven, zij het met een juiste bronvermelding.

Het verwijderen van materiaal impliceert in geen geval dat MADPAC enige aansprakelijkheid erkent aangaande (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.

 

Procedure

Vanwege het nieuwskarakter van MADPAC hanteren wij een Notice & Takedown Procedure.

Waar mogelijk vermelden wij de bron van zowel tekst- als beeldmateriaal. Wij zien er tevens zoveel mogelijk op toe dat tekst-, audio-, video- en/of fotomateriaal niet handelt in strijd met wetgeving op het gebied van citaat-, auteurs- en persoonsrecht.

Als u niettemin toch van mening bent dat er materiaal op MADPAC.nl staat dat in strijd is met wettelijke voorschriften of inbreuk maakt op uw rechten, dan kunt u hieronder een verzoek indienen om het materiaal op MADPAC.nl te laten verwijderen.

Om een snelle afhandeling te bespoedigen kunt u bezwaar maken door middel van het formulier links op deze pagina. Een anonieme melding is niet mogelijk. MADPAC streeft ernaar om binnen vijf werkdagen te reageren.

 

Feedback