Copyright

Alle rechten voorbehouden.
Alle teksten op www.madpac.nl en de externe applicatie zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van MADPAC. Wilt u tekst of één of meerdere artikelen van de MADPAC-site en/of de -applicatie overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de volgende voorwaarden:

1. vermeldt dat het artikel van MADPAC komt,
2. vermeldt dat het artikel copyright 2014 van MADPAC is,
3. een duidelijke en werkende link plaatst naar de desbetreffende post en/of tekst:

www.madpac.nl/naam- post

Voorbeeld:
Bron: www.madpac.nl/naam-post – (C) 2014 – MADPAC

Feedback